Hoppa till innehåll

Engelska/Matematik på grundläggande nivå (delkurs 1-4)

Under hösten 2021 och våren 2022 saknas Engelska eller Matematik grundläggande nivå delkurs 1-4 i Järfälla kommuns utbud. Du kan vända dig till annan kommun för att söka utbildningen. 

Du kan läsa mer på www.jarfalla.se/vuxannankommun om hur du gör för att få din ansökan godkänd.

Vänligen, VUX vägledning Järfälla Kommun
www.jarfalla.se/vuxenutbildning