Hoppa till innehåll

SFINX

Språk

Klassrum, dag

SFINX - svenska för ingenjörer och arkitekter i Järfälla

Klassrum, online lektioner förekommer, dag

Sfinx är en heltidsutbildning för dig som är utbildad ingenjör eller arkitekt. Det är intensiva studier i svenska med teknikinslag, från SFI C till och med SVA 3. Sfinx samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Sfinxelever som har betyg i SFI D kan även auskultera på KTH. Vi har studiebesök och arbetsmarknadsorientering för att hjälpa dig ut på arbetsmarknaden. Du som har börjat på SVA grund kan delta i mentorsprogrammet.

Utbildningens längd är upp till 18 månader beroende på din nivå i svenska vid start. 

Sfinx är ett framgångsrikt samarbete mellan Stockholms stad, Järfälla kommun, KTH och Länsstyrelsen som syftar till att fylla ingenjörsgapet genom att få in invandrade ingenjörer på arbetsmarknaden.

Du som saknar svenskt personnummer, har samordningsnummer eller har skyddad identitet, kontakta oss för att ansöka. Mailadress: kontakt@jarfalla.se

Svenska med ingenjörs- och arkitekttema

Vi läser svenska i teman med fokus på ämnen för ingenjörer och arkitekter. Det ger yrkesvokabulär och möjlighet att lära sig om svenska förhållanden. Vi har tio teman, bl.a.: Teknik i hemmet, Miljö och återvinning, Energi och uppvärmning, Arkitektur i Sverige och världen - m.fl.

Dokumentation

OBS! Tänk på att lämna in dessa bilagor:

1. Betyg från tidigare studier i svenska
2. Diplom och ämnesförteckning (på svenska eller engelska) ELLER validering från UHR

Förkunskapskrav

Vem kan börja hos oss?

Antagningskrav:


Observera! Om du är folkbokförd i annan kommun kommer du få ett automatiskt meddelande att du behöver kontakta din hemkommun för att få din utbildning godkänd, detta gäller EJ om du bor i Stockholm Stad eftersom det finns en speciell överenskommelse kring denna utbildning. 

Ämnes-/kursplan

SFINX

Anmälningskod

SFINX

Skolform

Svenskundervisning för invandrare

Extern länk

Hemsida Sfinx (Länk till extern sida.)

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3498832

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Slutdatum
  Antagningsbesked

  Kursen förekommer på följande platser