Hoppa till innehåll

SFINX - Svenska för ingenjörer och arkitekter

Språk

Klassrum, dag

SFINX - OBS Utbildningen är nerlagd, vi hänvisar till SFINX i Stockholm: https://sifa.stockholm/our-education-programmes/about-sfx/intensive-swedish-for-engineers-and-architects--sfinx/ 
 

Ämnes-/kursplan

SFINX

Anmälningskod

SFINX

Skolform

Svenskundervisning för invandrare

Kurser (11 st)

 • Orienteringskurs, introduktion (GRNORI21C200)
 • Yrkessvenska, orienteringskurs (GRNORI21F200)
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB)
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC)
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAD)
 • Orienteringskurs, arbetsliv och arbetsmarknad (KGYORI11H100)
 • Utbildning i svenska för invandrare kurs C, studieväg 3 (SFIKUC93)
 • Utbildning i svenska för invandrare kurs D, studieväg 3 (SFIKUD93)
 • Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01)
 • Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02)
 • Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03)

1 Kursstart

 1. Kursstart 4827474

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Slutdatum
  Antagningsbesked

  Kursen förekommer på följande platser

  Beskrivning

  SFINX - OBS Utbildningen är nerlagd, vi hänvisar till SFINX i Stockholm: https://sifa.stockholm/our-education-programmes/about-sfx/intensive-swedish-for-engineers-and-architects--sfinx/