Hoppa till innehåll

Ansökningstider och kursstarter 2022

Hösten 2022 Gymnasiala kurser och kurspaket      
 

* Kursstart 1 augusti 2022 (ansök senast 5 juni 2022)
* Kursstart 5 september 2022 (ansök senast 10 juli 2022)
* Kursstart 10 oktober 2022 (ansökan senast 14 augusti 2022)
* Kursstart 14 november 2022 (ansök senast 18 september 2022)

--------------------------------------------------------------------------------------

Hösten 2022 Grundläggande kurser
 

* Kursstart 1 augusti 2022 (ansök senast 10 juli 2022)
* Kursstart 5 september 2022 (ansök senast 14 augusti 2022)
* Kursstart 10 oktober 2022 (ansökan senast 18 september 2022)
* Kursstart 14 november 2022 (ansök senast 23 oktober 2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Du ansvarar för att betyg och övriga handlingar som gör din ansökan fullständig finns hos Vuxenutbildningen Järfälla senast sista ansökningsdag.

Ofullständig ansökan behandlas med avslag.

Vuxenutbildningen Järfälla tar inte emot sena ansökningar.